dziecko-w-zlobku

Jak założyć żłobek w Polsce?

5/5 (1)

Założenie żłobka w Polsce może okazać się dochodowym biznesem

Biorąc pod uwagę fakt, że miejsc w placówkach państwowych nie jest zbyt dużo oraz mając na uwadze perspektywy (500 plus), istnieją duże szanse powodzenia. Trzeba jednak mieć świadomość, że żłobek prywatny musi być ośrodkiem na wysokim poziomie – tak, by dylemat „opiekunka czy żłobek” został szybko rozwiązany na korzyść tego drugiego.

Żłobek założyć może każda osoba fizyczna oraz jednostka mająca osobowość prawną

Trzeba jednak spełnić wiele kryteriów wymaganych ustawowo. Warto pamiętać o określeniu nazwy i statutu, co pozwoli na wprowadzenie placówki do rejestru żłobków. Ponadto koniecznością jest złożenie dokumentów – w tym takich, które stanowią potwierdzenie spełnienia norm sanitarnych. Ważne jest również przedłożenie zaświadczenie o niekaralności. Wszelkie przydatne informacje dotyczące zakładania żłobka można znaleźć na stronie internetowej MPIPS.

Chcąc założyć żłobek, należy zapewnić dzieciom profesjonalną opiekę

Dlatego dużą wagę należy przyłożyć do znalezienia odpowiedniego personelu. Istotne jest, by pod tym względem spełniać obowiązujące przepisy, tj. na ośmioosobową grupę dzieci powinien przypadać jeden opiekun. Co więcej, wśród personelu powinny znaleźć się takie osoby jak: opiekunowie, pielęgniarka lub położna z odpowiednimi kwalifikacjami.

Kolejna kwestia, jeśli chodzi o wymagania, to odpowiedni lokal

Jego powierzchnia musi spełniać normy, zgodnie z którymi na pięcioro dzieci nie może przypadać mniej niż 16 mkw i po 2,5 mkw na każde kolejne dziecko. Ponadto znaczenie ma przystosowanie lokalu do jego charakteru, tzn. instalacja elektryczna powinna być ukryta, gniazdka odpowiednio zabezpieczone, wyposażenie żłóbka w dostosowane do wieku dzieci meble, itp.

Zakładając żłobek prywatny, można starać się o dofinansowanie z urzędu gminy / urzędu miasta

Jest to możliwe wyłącznie po spełnieniu określonych warunków, które ustalane są indywidualnie przez urzędników. Dlatego też należy wcześniej zapoznać się z kryteriami, by po ich spełnieniu złożyć stosowny wniosek. Dzięki dofinansowaniu, prywatny żłobek będzie bardziej konkurencyjny – jest więc o co się starać.

Dodaj komentarz