mama-z-dzieckiem

Bezpieczeństwo dziecka

5/5 (1)

Bez względu na to, gdzie przebywa dziecko, istotne znaczenie ma zapewnienie mu bezpieczeństwa.

Chodzi o wyeliminowanie zagrożeń, które mogłyby skutkować mniejszymi lub większymi urazami oraz poważną utratą zdrowia. Warto bowiem pamiętać, że niewielkie doświadczenie życiowe oraz nie w pełni wykształcone techniki radzenia sobie w trudnych i niecodziennych sytuacjach sprawiają, że dzieci w każdym wieku często narażone są na sytuacje bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku to obowiązek nie tylko każdego rodzica, ale również personelu sprawującego opiekę w szkole. Chodzi nie tylko o sprawowanie pieczy i nadzoru, ale również rozmowy uświadamiające związane z czyhającymi na dziecko zagrożeniami. W szkole mogą to być m.in. starsi uczniowie, pożar, mobbing. Natomiast w domu częstymi zagrożeniami są kontakty z obcymi osobami, pożar, włamania.

Bezpieczeństwo dzieci w szkole

Usmiech dziecka - rysunek
Bezpieczne dziecko to uśmiechnięte dziecko

Dziecko w szkole powinno mieć zapewniony dostęp nie tylko do edukacji, ale również odpowiedniej opieki. Placówka jest miejscem, w którym uczeń powinien czuć się bezpiecznie, co przekłada się na jego komfort funkcjonowania. Dlatego też nadrzędnym celem grona pedagogicznego powinno być zapewnienie bezpiecznych i nie stwarzających zagrożenia warunków do nauki oraz odpoczynku na przerwie.

Jest to wymagane odgórnymi przepisami Ustawą o systemie oświaty oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji.

Efekt ten można osiągnąć na wiele sposobów, m.in. dbają o odpowiednie wyposażenie szkoły oraz prowadząc wychowawcze rozmowy i dając uczniom cenne wskazówki. Istotne znaczenie ma to, by na korytarzach dobrze oznaczyć drogi ewakuacyjne, którymi należy podążać w razie pożaru oraz innych zagrożeń. Trzeba eliminować mobbing, z którym coraz częściej stykają się uczniowie „atakowani” przez nauczycieli oraz starszych kolegów.

Bezpieczeństwo w domu

Także rodzice muszą zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa dziecka w domu. I w tym przypadku ważne są rozmowy i udzielane wskazówki, dzięki którym można zapobiec zagrożeniom. Istotne jest, by dziecko poznało najważniejsze numery alarmowe oraz wiedziało, do kogo zgłosić się w sytuacji niebezpiecznej. Należy również wypracować wspólne zasady, uwzględniające m.in. informowanie o wyjściach i spotkaniach. Ponadto ważne znaczenie ma odpowiednie wyposażenie mieszkania, w szczególności pokoju dziecięcego.

Bezpieczeństwo poza domem

Zagrożone dziecko
Pobicia dzieci zdarzają się bardzo często, niekiedy to rodzice są za nie odpowiedzialni..

Zagrożenia czyhają na dzieci również poza domem. W tym przypadku największe niebezpieczeństwo stwarzają osoby obce, z którymi pociechy mogą mieć styczność. Czasami słyszy się o porwaniach oraz pobiciach. Ponadto zagrażać może ruch samochodowy – szczególnie, jeśli dziecko porusza się bez opieki, np. dociera do szkoły, wraca z zajęć pozalekcyjnych. Wystarczy bowiem chwila nieuwagi, by pociecha stała się uczestnikiem wypadku drogowego.

Przejście dla pieszych
Przejście dla pieszych – warto by dziecko poznało zasady jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnie

Bezpieczeństwo dziecka na wakacjach

Wakacje, choć są czasem intensywnego odpoczynku od szkoły, także mogą nieść wiele zagrożeń. I nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko pozostaje w domu, czy wyjeżdża na ferie letnie. W każdym miejscu istnieje wiele sytuacji, które mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo. Zagrożeniem może być pływanie w miejscach niedozwolonych, odłączanie się od grupy obozowiczów, podróżowanie stopem, itp.

Wakacje - małe żabki
Jedna chwila nie uwagi na wakacjach może skończyć się tragicznie

Chcąc mieć pewność, że wakacje będą bezpieczne, zadaniem opiekunów jest dążenie do wyeliminowania ewentualnych zagrożeń. Sprawą oczywistą jest, że nie wszystkim niebezpieczeństwom można zapobiec, niemniej jednak warto podjąć starania pod tym kątem. Oglądane filmy edukacyjne instruktażowe mogą uświadomić dzieciom zagrożenia, a tym samym zmniejszyć ryzyko uwikłania się w niebezpieczne sytuacje.

Dzieci i zagrożenia w Internecie

Dzieci przed komputerem
Dzieci a także rodzice nie zdają sobie sprawy z zagrożeń w internecie.

Zagrożenia czyhają na dzieci także w internecie. Pozwala na to swobodny dostęp do komputerów oraz urządzeń mobilnych. Część rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo niebezpieczne może być korzystanie z niektórych stron internetowych. Dlatego ważne jest, by sprawować kontrolę nad tym, w jaki sposób pociechy korzystają z internetu. Dzięki takim działaniom i większej ingerencji, można uniknąć wielu zagrożeń, związanych choćby z umawianiem się z nieznajomymi osobami.

Dodaj komentarz